TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

Thiên Hạ Độc Sủng Phi

4.4
Chap 214 Tháng Ba 22, 2023
Chap 213 Tháng Ba 21, 2023

Ta Dưỡng Nam Thần Ở Dị Giới

4.5
Chap 256 Tháng Ba 22, 2023
Chap 255 Tháng Ba 16, 2023

Bổn Vương Muốn Nàng

4.1
Chap 192 Tháng Ba 21, 2023
Chap 191 Tháng Ba 17, 2023

Du Hành Ngược Thời Gian Gả Cho Anh

4.4
Chap 61 Tháng Ba 20, 2023
Chap 60 Tháng Ba 20, 2023

Nam Thần Quốc Dân Là Nữ

4.8
Chap 361 Tháng Ba 20, 2023
Chap 360 Tháng Ba 19, 2023

Vì Sao Là Em

4.4
Chap 126 Tháng Ba 20, 2023
Chap 125 Tháng Ba 13, 2023

Nhất Mực Cưng Chiều

5
Chap 32 Tháng Ba 19, 2023
Chap 31 Tháng Ba 12, 2023